E-hälsa hjälper din rygg

E-behandling direkt online hjälper din rygg att må och prestera bättre. Kom igång direkt med personligt anpassade ryggövningar och råd på den tid och plats som passar dig bäst!

SKICKA E-POST SKICKA SMS

  • spine_coaching_sports

    Med E-hälsa presterar du bättre!

  • Med E-hälsa klarar din rygg det du vill!

  • spine_coaching_ryggont_hinder

    E-hälsa hjälper dig bort från ursäkter!

  • spine_coaching_hjortstad_e_behandling

    Med E-behandling når du ditt mål.

E-hälsa dygnet runt för din rygg

Här får du hjälp med akuta ryggskott, ryggsmärta som kommer och går, en rygg som du aldrig kan lita på eller en rygg som begränsar din prestation. De är alla exempel på ryggbesvär som de flesta drabbas av någon gång i livet. Spine-Coaching visar med ryggövningar och råd hur du ska må bättre, dygnet runt, året runt.

Med Spine-Coaching E-behandling:

• Får du hjälp med din rygg dygnet runt, året runt.

• Förbättrar du din rygg i hemmet.

• Arbetar du självständigt eller under handledning.

• Får du hjälp om din motivation sviktar. Upp

Ryggprogram för alla behov

Spine-Coaching Akut 99 kr

spine_coaching_rygg_e_behandling

Spine-Coaching Akut hjälper dig att så snabbt som möjligt minska tiden i den mest akuta, smärtintensiva fasen vid ett ryggskott. Ryggprogrammet passar dig med ett akut ryggskott som varat kortare tid än tre veckor och vill minska risken för mer utdragna besvär. Läs mer här eller kom igång direkt. Upp

Spine-Coaching SC 199 kr

spine_coaching_e_behandling_online

Spine-Coaching SC E-behandling innehåller ryggövningar och instruktioner som förutsätter att du är både motiverad och van att arbeta utan handledning samtidigt som du vill komma igång direkt. Ryggrpogrammet passar dig som har haft ont i tre veckor eller mer. Läs mer här eller kom igång direkt. Upp

Spine-Coaching Life 1995 kr

spine_coaching_e_behandling

Spine-Coaching Life är handledd, motivationsanpassad E-behandling där ryggprogrammet sträcker sig över tre månaders tid. Ryggprogrammet passar dig som vill göra ditt yttersta för att få en välfungerande rygg och har haft ont i tre veckor eller mer. Läs mer här eller kom igång direkt. Upp

Friskvård för era anställda

Snabb hjälp är avgörande när ryggbesvär uppstår. Spine-Coaching minskar risken för långtidssjukskrivning vid akuta ryggsmärtor. Små besvär behandlas omedelbart innan de försvårar vardagens åtaganden. Kontakta oss för en diskussion kring ert företags behov. Här kan du läsa mer. Upp

Om Spine-Coaching

Spine-Coaching är utvecklat av leg. Naprapat Björn Hjortstad och erbjuder E-hälsobaserade behandlingssystem inom ortopedisk medicin. Lär mer.

SKICKA E-POST