Exempel vecka 6

Dag 2,4 6

Övning/kombination Antal, tid, upprepning
Cat camel 3x10 s
Knäuppdragningar 1x20 s
Kombination Se nedan
Knäuppdragningar 1x20 s
Stir the pot 2 4x (4 s hö, 4 s vä)
3x (4 s hö, 4 s vä)
Vila 30 s
2x(4 s hö, 4 s vä)
Vila 30 s
1x(4 s hö, 4 s vä)
Pray 1x30 s
Knäuppdragningar 1x20 s

Kombination

Övning/kombination Antal, tid, upprepning
Bird dog 4x8 s hö
Dead bug, 3 4x8 s hö
Bird dog 4x8 s vä
Dead bug, 3 4x8 s vä
Bird dog 3x8 s hö
Dead bug, 3 3x8 s hö
Bird dog 3x8 s vä
Dead bug, 3 3x8 s vä
Bird dog 2x8 s hö
Dead bug, 4 2x8 s hö
Bird dog 2x8 s vä
Dead bug, 4 2x8 s vä
Bird dog 1x8 s hö
Dead bug, 4 1x8 s hö
Bird dog 1x8 s vä
Dead bug, 4 1x8 s vä

STÄLL EN FRÅGA