Rekommendationer om läkarkontakt

Om något av följande gäller för dig så ska du kontakta sjukvården för en vidare utredning innan du tar del av Spine-Coachings tjänster.

• Du har avsevärda smärtor som förstärks av minsta rörelse oavsett riktning.

• Dina smärtor är konstanta och påverkas inte av rörelser.

• Ett våldsamt trauma har föregått dina besvär.

• Du har samtidiga besvär med mag- eller blåsfunktion.

• Du har feber eller nedsatt allmäntillstånd.

• Du har en ensidig bensmärta som är värre än din ryggsmärta.

• Du upplever en uttalad smärta, domning eller svaghet mot båda benen.

Om något av följande gäller för dig så krävs en samtidig läkarkontakt för att klargöra eventuella orsakssamband med dina ryggbesvär.

• Du har en utbredd muskelsvaghet som successivt förvärrats eller om du har uttalade gångsvårigheter som ej orsakas av smärta.

• Du upplever en uttalad, dvs kraftig morgonstelhet som varar längre än 1 h efter det att du klivit upp och är i rörelse.

• Du har tidigare diagnostiserats med cancer.

• Du har regelbundet, under längre tid, medicineras med kortison med oral administration.

• Du har diagnostiserats med HIV.

• Dina nuvarande ryggbesvär har uppstått för första gången efter det att du fyllt 50 år.

• Du är yngre än 18 år.

• Du kan promenera maximalt ett par hundra meter innan besvär i form av domning eller svaghet uppstår mot benen för att direkt lindras om du sätter dig ned.