E-hälsa ger era anställda omedelbar rygghjälp

Spine-Coaching E-hälsa ger krånglande ryggar hjälp direkt på nätet, dygnet runt, året runt. Stora som små besvär åtgärdas med övningar, råd och tips innan sekundära smärttillstånd hinner uppstå. Ryggprogrammen, som utformas för att kunna genomföras även när motivationen sviktar, förbättrar både rygg- och belastningsrelaterade orsaker till att ryggsmärtan har uppstått. Samliga ryggövningar är också valda för att kunna utföras i hemmets lugna vrå vilket spar både tid och resor.

Krånglande ryggar kostar mer än pengar

Att ha ont i ryggen är en av våra vanligaste smärttillstånd. När ryggskottet slår till för första gången är det ofta början på långdragna besvär. Så många som 50% har kvarstående besvär även efter ett år.
Ryggont, med eller utan sjukfrånvaro, påverkar en arbetsplats i stor omfattning. Produktion och leveranser kan få skjutas på framtiden. Kollegor får ökad arbetsbelastning och ibland påverkas även den rent sociala arbetsmiljön negativt. Det finns med andra ord mycket starka skäl till snabb och professionell hjälp när den anställdes rygg krånglar.

Snabb hjälp är A och O

När ryggsmärta uppstår är den absolut viktigaste åtgärden är att minska risken för att besvären övergår i kroniska smärtor och långtidssjukskrivning. Med Spine-Coaching E-hälsa aktiveras patienten direkt, stora som små besvär åtgärdas innan sekundära smärttillstånd hinner uppstå.

Sporrande program ger goda resultat

Ryggbesvär uppstår vanligtvis när vardagens belastningar överskrider ryggens kapacitet. Inom Spine-Coaching ges dels övningar som förbättrar ryggens kapacitet, dels råd och tips om hur beteenderelaterade faktorer ska förändras för att ge ryggen så goda förutsättningar som möjligt.
En förutsättning till att få en välfungerande rygg är förstås att ryggövningarna utförs enligt programmet. Antalet ryggövningar är därför väl avvägt för att inte ta för mycket tid i anspråk. Samtliga ryggprogram kan också utformas med hjälp av ”motivationsanpassning”, -en unik metod som underlättar att programmet genomförs ifall motivationen sviktar.

Friskvård, -innan ryggbesvären uppstår

Förebyggande friskvårdsarbete betalar sig fort men det förutsätter förstås att friskvårdsbidraget används. För att friskvård i form av motion eller träning ska bli av är det viktigt att det känns inspirerande. Spine-Coaching har en unik metod som ger individuella råd om vilken aktivitetsform som ska väljas för att kännas både utmanande och motiverande.

E-hälsa ligger i tiden

E-hälsa väcker idag stort intresse hos såväl allmänhet, företag, landsting som stat. Regeringen har till exempel satt upp som mål att Sverige ska vara världsledande på E-hälsa senast 2025. Orsaken är bland annat att E-hälsa ökar tillgängligheten samtidigt som kostnader, miljöpåverkan och även vårdköer minskar.