Så här får du hjälp med din rygg!

Hitta orsaker till din ryggsmärta

Ryggbesvär som kommer och går eller som aldrig riktigt går över är vanligt. Ofta är orsaken en obalans mellan det vi utsätter ryggen för och ryggens kapacitet. Spine-Coaching Life ser till samtliga faktorer som kan påverka din rygg negativt. Det betyder att förutom hur väl din rygg fungerar rent fysiskt analyseras även vilken betydelse vardagens belastning har för din rygg.

Inom Spine-Coaching får du besvara ett antal frågor som ger en bild av hur väl vardagens samlade ryggbelastning matchas av din ryggkapacitet. Frågorna täcker de områden som har visats påverka hur ryggbesvär uppstår och utvecklas.

Varje område tar i regel inte tar mer än ett par minuter att slutföra. Undantaget är de fysiska testerna där du behöver lite mer tid. Frågorna bedöms var för sig samt i hur svaren förhåller sig till varandra. Resultatet ger en uppfattning om vilka faktorer i din livsstil som ska förändras för att din rygg ska må bättre.

Sporrande ryggprogram är avgörande

En av de största utmaningarna med ryggprogram som ska utföras är att motivationen sjunker i takt med att ryggen börjar kännas bättre. Men det är just här som ryggträningen övergår från rehabilitering till att istället stärka ryggens kapacitet inför framtiden. För att nå långsiktiga resultat måste ryggprogrammet kännas sporrande. En del föredrar att träna tillsammans på gymet, andra vill ha program med ständigt nya utmaningar och andra följer helst ett givet protokoll till punkt och pricka. Därför ingår ett formulär som syftar till att få en förståelse för hur övningar och råd ska utformas för att kännas sporrande för just dig.

Ditt ryggprogram

Ditt ryggprogram innehåller instruktioner för hur arbetet med att förbättra din ryggs funktion skall gå till. Programmet är anpassat till din motivation, dina behov och dina förutsättningar. Ofta handlar ryggprogrammet om att införa små livsstilsförändringar samtidigt som din ryggs funktionella kapacitet förbättras med ryggövningar. Antalet ryggövningar är alltid väl avvägt och tar aldrig mer än ett par minuter i anspråk.

Ryggprogrammets olika faser.

Förberedelsefas

För att ryggprogrammets ska kännas inspirerande är det viktigt att nå en samsyn om hur det ska utformas. Programmet ska helt enkelt passa dig, din motivation och vara möjligt att utföra. Förberedelsefasen syftar helt enkelt till att anpassa programmet till dina förutsättningar och förväntningar.

Förändringsfas

Här arbetar du med förändringar av mer praktisk karaktär. Det kan till exempel att vara att förstärka din ryggs funktionella kapacitet eller att förbättra hur du samverkar med vardagens göromål.

Stabiliseringsfas

Nu fungerar din rygg bättre och det betyder att dina övningar behöver förändras från att ha varit rehabiliterande till att istället ge din rygg en överkapacitet.  Det direkta syftet är att ge dig och din rygg mer marginaler inför framtiden.

Utvärdering

Förändrings- och stabiliseringsfasen avslutas efter tre månader med en utvärdering och eventuellt justeras ditt program ännu en gång.

Fördelar med E-behandling av ryggbesvär:

• Du förbättrar din rygg på den tid och plats som passar dig bäst.

• Du arbetar självständigt och lär dig mer om din rygg.

• Du slipper väntetider.

• Du får hjälp dygnet runt, året runt.

• Du slipper tidskrävande resor till din ordinarie terapeut.

• Du får svar på om det är din ryggkapacitet eller din vardag som är orsaken till dina besvär.

• Du ökar effekterna av annan behandling.

Passar det dig?

• Du har precis tagit dig igenom ett ryggskott.

• Du har fått ryggbesvär för första gången.

• Du har ryggbesvär som kommer och går.

• Ryggbehandling ger kortvariga eller tveksamma resultat.

• Det är vanligt att du inte fullföljer förändringsarbeten.

• Du är nära att ge upp med din rygg.

• Du värdesätter ett handlett ryggprogram och en personlig kontakt.

Här kan du läsa om när en läkarkontakt rekommenderas i första hand.

STÄLL EN FRÅGA KOM IGÅNG DIREKT